Let op dit zijn de voorwaarde als je een DJ bij ons boekt.

 

Bij dit contract zijn de algemene voorwaarden van DJvoorJou van toepassing.
Er zijn een aantal belangrijke punten voortkomend uit deze algemene voorwaarden waar u als opdrachtgever van een klein event tot 400 gasten rekening mee moet houden. Hieronder zetten wij deze punten voor u uiteen, mocht u hier nog vragen over hebben, dan kijken wij graag met u mee.


1: Laden en lossen
Om uw event snel op te bouwen is het van belang dat DJvoorjou gemakkelijk kan laden en lossen.
Wij verstaan hier het volgende onder:
– Er dient een verharde weg te zijn naar de event-locatie voor laden en lossen. Bij een onverharde weg kan er niet worden opgebouwd, behalve wanneer er hier van tevoren afspraken over zijn gemaakt. Wanneer wij op een onverharde weg stuiten op de dag van het event, kunnen wij helaas niet opbouwen en worden gemaakte kosten gefactureerd.
– Wanneer er op de laad/losroute obstakels zijn, zoals een trap, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 2 weken voor het event. Hiervoor plannen wij een extra man in bij het laden en lossen, hier rekenen we op de factuur € 50,00 (ex. 9% btw) voor.
– Er dient een laad- en losplek te zijn maximaal 50 meter van de event-locatie vandaan. Parkeerplek dient maximaal 200 meter van de event-locatie aanwezig te zijn. Mocht er op de parkeerlocatie sprake zijn van parkeerkosten of -vergunningen dan ontvangen wij graag uiterlijk 1 week voor het event de juiste papieren (Regel hierbij ook een parkeerplaats voor de DJ). Bij het niet aanleveren van deze papieren worden gemaakte kosten en/of bekeuringen doorgerekend op de factuur.
Voor veel locaties weten we bij Djvoorjou of zij aan bovenstaande eisen voldoen. Mocht je niet zeker weten of je locatie voldoet aan de voorwaarden, vraag het dan even na bij ons of bij de locatie.


2: Plek voor de DJ-show
Onze shows hebben een ruimte nodig van minimaal 4 meter breed en 2 meter diep. Let er ook op dat rondom deze ruimte geen obstakels staan zoals draagpalen of muren.
Mocht deze ruimte niet beschikbaar zijn, overleg dan met Djvoorjou over de mogelijkheden op jullie locatie.


3: Stroomvoorziening
Voor onze DJ-shows hebben wij minimaal 1 aparte stabiele stroomgroep nodig, bij een grote show 1 aparte krachtstroomgroep.
Het stroompunt dient maximaal 10 meter van de plek waar de Dj-show komt te staan te zitten.
Ligt het stroompunt verder dan 10 meter dan dient de opdrachtgever een verlengsnoer te regelen.
Djvoorjou kan niet aansprakelijk gesteld worden voor stroomuitval, waardoor de show tijdelijk of helemaal stil komt te liggen.


4: Verplaatsing van het feest
Mocht het feest om wat voor reden dan ook verplaatst worden, kan dit altijd kosteloos in overleg met DJvoorjou, mits dit binnen 300 dagen is.
Mocht de geboekte DJ niet kunnen op de verplaatste datum, dan zullen wij een andere DJ regelen die bij jullie wensen past.


5: Annulering van het feest
Mocht het feest om wat voor reden dan ook niet doorgaan, dan rekenen wij de volgende annuleringskosten:
tussen 6 maanden en 4 weken voor het feest rekenen we 30% van het factuurbedrag
tussen 4 weken en 7 dagen voor het feest rekenen we 50% van het factuurbedrag
tussen 7 dagen en 24 uur voor het feest rekenen we 70% van het factuurbedrag
binnen 24 uur voor het feest rekenen we 100% van het factuurbedrag
Tip: Bij verzekeringsmaatschappijen kan er voor deze kosten een verzekering worden afgesloten.
c 2020-2022  handtekening:

 

6: Ontbinden van het contract
DJvoorjou is bevoegd de nakoming van de verplichtingen te verschuiven of te annuleren, wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld sterfgevallen en faillissement. De kosten voor de opdrachtgever komen hierbij te vervallen. Gemaakte kosten van de opdrachtgever kunnen wij helaas niet vergoeden.

 

7: Klachten
Klachten over de DJ: Mocht het zo zijn dat de avond niet naar wens verloopt, meld dit dan direct bij de DJ.
De DJ kan op dat moment nog schakelen en ervoor zorgen dat het feest toch nog naar wens gaat verlopen.
Storingen: Bij elk event heeft er een medewerker storingsdienst. Wij horen het graag z.s.m. mocht er zich een storing in de apparatuur voordoen. Wij proberen zo snel mogelijk de storing op te lossen en de storingsdienstmedewerker zal waar nodig op locatie langskomen om de storing ter plekke te verhelpen.
Mocht het zo zijn dat wij de storing ten tijde van het event niet kunnen oplossen, dan gaan we na het event op zoek naar een passende oplossing, gelukkig is dat bij ons nog nooit voorgekomen.
Storingen die zijn veroorzaakt door gasten/bezoekers/medewerkers van het event of zijn ontstaan door de voorzieningen van de eventlocatie, proberen wij uiteraard ook z.s.m. op te lossen. In deze situatie kan er geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding en kunnen wij extra kosten (vanaf € 25,00) in rekening brengen voor het oplossen van de storing.

 

8: Betaling
De factuur van uw event zullen wij u via de e-mail versturen. Soms belandt onze e-mail in uw spambox, houd deze dan ook in de gaten. De betaling van de factuur dient binnen 5 dagen na de factuurdatum overgemaakt te zijn op het vernoemde rekeningnummer of contant te worden betaald. Mocht u na deze termijn de factuur nog niet betaald hebben, dan sturen wij u een herinnering. Voor elke herinnering die wij hierna moeten versturen zullen wij € 4,95 aan administratiekosten in rekening brengen. Na drie herinneringen geven wij de factuur uit handen aan een incassobureau. De kosten hiervoor liggen bij u als opdrachtgever.
De contactgegevens vermeld in dit contract zullen wij gebruiken als factuurgegevens. Aanpassingen hierop horen wij graag zo spoedig mogelijk. Mocht u na het ontvangen van de factuur nog wijzigingen willen doorvoeren, dan rekenen wij hiervoor € 4,95 aan administratiekosten.

 

9: Vooruitbetaling
Voor events met een factuurbedrag boven de € 1000,00, vragen wij een aanbetaling van 25%. Dit bedrag dient 7 dagen voor de start van het event te zijn voldaan. Wanneer deze kosten niet zijn voldaan, kunnen wij onze diensten voor uw event helaas niet voortzetten. Wij zien dit als een annulering van uw event en zullen dan de annuleringskosten van 100% van het factuurbedrag in rekening brengen.

 

10: Aansprakelijkheid
Mocht er tijdens uw event schade aan onze eigendommen ontstaan, dan kunnen wij u in de volgende gevallen aansprakelijk stellen:
– Uw gasten of uzelf brengen schade aan onze materialen of medewerkers. Hieronder vallen o.a. het gooien met drank en het omgooien of beschadigen van spullen.
– Onze materialen worden beschadigd door een slechte stroomvoorziening op uw locatie.
– Onze materialen worden beschadigd door slechte weersomstandigheden, waarvoor er geen maatregelen zijn getroffen, zoals een mogelijke binnenlocatie of overkapping.
De schadekosten zullen op de factuur genoteerd worden. Deze kunt u overhandigen aan uw verzekeringsmaatschappij.
Mocht Djvoorjou aansprakelijk gesteld worden voor schadekosten, dan zal dit bij de aansprakelijkheidsverzekering worden neergelegd. De kosten die deze verzekering dekt, zijn de maximale kosten die Djvoorjou kan uitkeren.
c 2020-2022  handtekening:

 

12: BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Voor het afspelen van muziek op uw event dient u vanaf een factuurbedrag van € 1000,- te zorgen voor alle vereiste vergunningen en eventuele kosten met betrekking tot Buma, STEMRA en SENA-rechten. Over het algemeen hebben alle horecabestemmingen in Nederland deze vergunningen. U kunt bij uw evenlocatie navragen of zij hieraan voldoen. Mocht u gebruik maken van een eigen locatie en boven het gestelde bedrag uitkomen, helpen wij jullie graag met het aanvragen van de juiste vergunningen.

 

13: Vergunning
De opdrachtgever zorgt er voor dat alle vergunningen geregeld zijn, zoals vergunningen voor geluid, parkeren, laden en lossen.
Mocht dit niet het geval zijn en er komt een boete uit voort, dan bent u als opdrachtgever hier aansprakelijk voor. Als hierdoor blijkt dat wij de opdracht niet kunnen uitvoeren, rekenen wij annuleringskosten van 100% van het factuurbedrag.

14: (Vervolg) Boeking van de Act
Alle DJ’s, artiesten en acts die u voor dit event en vervolgevents via Djvoorjou boekt, mogen uitsluitend via DJvoorjou geboekt worden. De DJ’s, artiesten en acts hebben ook zelf contractueel vastliggen dat zij geen rechtstreekse boekingen mogen aannemen. DJvoorjou heeft het recht om geschatte inkomstenderving te verhalen op u als opdrachtgever, wanneer u voor dit event en/of vervolgevents een rechtstreekse boeking maakt bij de DJ, acts of artiesten.
c 2020-2022  handtekening:

× App met Martijn of Lotte